Meldpunt

Van voorjaar 2014 tot winter 2016 was op deze plek het Meldpunt Warmtewet actief. Het meldpunt is nu gesloten.

De binnengekomen meldingen worden verwerkt in een eindrapport. Dit rapport zullen we aanbieden aan de woordvoerders van politieke partijen en het ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de gewijzigde Warmtewet.

Nadat de gewijzigde Warmtewet in werking is getreden wordt het meldpunt mogelijk heropend.