Geschillen

Er zijn woningcorporaties die vinden dat geschillen over de Warmtewet moeten worden voorgelegd aan de eigen geschillencommissie. Die zijn echter niet geschikt om geschillen over de warmteprijs af te handelen. Als u een geschil heeft en een procedure wilt starten, ga dan naar de Huurcommissie of Geschillencommissie Energie. Op dit moment is nog niet duidelijk waar huurders terecht kunnen die warmte geleverd krijgen van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook is niet duidelijk waar huurders terecht kunnen die warmte geleverd krijgen van een ‘Energie BV’ van de verhuurder. De Woonbond wil dat ook die huurders met hun geschillen bij de Huurcommissie terecht kunnen.

Voordat u dat proces ingaat, is het verstandig eerst contact op te nemen met de Huurderslijn, de telefonische ledenservice van de Woonbond. Nu al is duidelijk dat veel verhuurders de nieuwe wetgeving gewoon niet goed gelezen hebben. Bij de Huurderslijn kan men u vertellen of het zin heeft om een procedure te starten, of dat het probleem verholpen kan worden met informatie en/of een goed gesprek.

Huurcommissie

Als huurders via de servicekosten aan de verhuurder betalen voor warmtelevering van stadsverwarming, blokverwarming of collectieve duurzame verwarming, kunnen ze met een geschil terecht bij de Huurcommissie. Deze commissie heeft 2 verschillende toetsingsprocedures bij servicekostengeschillen, de eerste gaat over de eindafrekening en de tweede over de hoogte van het voorschot. De voorschotprocedure bestaat sinds 1 juli 2014 alleen nog voor kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter.

De Huurcommissie toetst de kosten voor warmte op basis van de werkelijk door de verhuurder gemaakte of redelijke kosten. De Warmtewet bepaalt de maximumkosten die mogen worden doorberekend.

Het is nog niet duidelijk of huurders bij de Huurcommissie ook terecht kunnen met geschillen over bemetering of storingscompensatie. De Woonbond vindt dat de bevoegdheden van de Huurcommissie hiervoor moeten worden uitgebreid.

Geschillencommissie warmtelevering

Vanaf 1 november 2015 kunnen huurders bij corporaties die zijn aangesloten hun geschillen over warmtelevering laten behandelen door de Geschillencommissie Warmtelevering. Deze geschillencommissie behandelt alle soorten geschillen over warmtelevering. Het kan dan gaan om geschillen over de prijs, storingen of bemetering. Ook huurders met een geliberaliseerd contract kunnen bij deze geschillencommissie terecht. Het gaat om huurders die warmte afnemen bij hun verhuurder.

Geschillencommissie Energie

Huurders die direct aan de energieleverancier betalen voor hun warmtelevering, kunnen naar de Geschillencommissie Energie. Dit zal meestal het geval zijn bij stadsverwarming.

De Geschillencommissie Energie valt onder ‘De Geschillencommissie’, die de 53 geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de 12 geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) bundelt. Alle geschillencommissies van ‘De Geschillencommissie’ zijn door de overheid goedgekeurd.