Achtergrondinformatie

Woonbondbrochure De Warmtewet
Bestel deze handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering.

pdf-icon Wat is warmtelevering?
Een korte uitleg van het begrip warmtelevering, waarbij duidelijk wordt voor welke woningen de Warmtewet geldt.

pdf-icon Maximumtarieven ACM
Voor 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt maximumtarieven vastgesteld voor de levering van warmte. Meer dan deze maximumtarieven mogen warmteleveranciers niet vragen.

pdf-icon Technische gevolgen Warmtewet
Presentatie over de technische gevolgen van de Warmtewet. Door Onno van Rijsbergen, adviseur woningkwaliteit bij het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.

Wetsteksten
De tekst van de Warmtewet, het Warmtebesluit en de Warmteregeling kunnen zeer handzaam zijn in het overleg met uw verhuurder.