Gewijzigde Warmtewet in de maak

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet zou warmteafnemers leveringszekerheid en bescherming tegen te hoge tarieven moeten bieden. Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet zoals stadsverwarming, blokverwarming en een warmte-koude-opslaginstallatie, zouden niet meer moeten betalen dan iemand die zijn huis met gas verwarmt.

Warming feet on the radiatorIn de praktijk blijkt dat de wet nadelig uitpakt voor huurders van woningen met blokverwarming en WKO-installaties. De Woonbond ontving hier vele vragen en klachten over. Dat was aanleiding om een meldpunt in het leven te roepen. Zowel individuele huurders als huurdersorganisaties konden hier ervaringen melden.

De Woonbond heeft de gemelde ervaringen meegenomen in zijn politieke lobby om voor een beter functionerende Warmtewet te zorgen. De Woonbond heeft inbreng geleverd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer, diverse brieven gestuurd en overlegd over de belangrijkste verbeterpunten met het ministerie. Op dit moment is een gewijzigde Warmtewet in voorbereiding. De Woonbond lobbyt daarbij voor het schrappen van kosten voor warmtewisselaars, voor meer duidelijkheid over tarieven, lagere tarieven en voor een betere klachtenregeling bij geschillen.

De meldingen die op het Meldpunt Warmtewet zijn binnengekomen worden ook verwerkt in een eindrapport. Dit rapport zullen we aanbieden aan de woordvoerders van politieke partijen en het ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de nieuwe Warmtewet. Het rapport is binnenkort in te zien op woonbond.nl